EDITO

Faites-nous part de votre avis ! - Laat van u horen!

Chère lectrice, cher lecteur,

Chaque semaine, nous recueillons pour vous des nouvelles de la région frontalière, nous les traduisons et nous les présentons dans cette revue de presse gratuite et bilingue. Grâce aux statistiques, nous savons quelles sont les articles que vous appréciez et ceux sur lesquels vous cliquez moins souvent. Mais on vous propose de faire encore plus connaissance !

La semaine prochaine, le 50e numéro de Francobelge.news sera publié. Nous aimerions vous y présenter, vous, cher lecteur, chère lectrice. C'est pourquoi nous vous lançons un appel : envoyez-nous un texte de quelques lignes expliquant qui vous êtes et pourquoi vous lisez cette lettre d'information. Et si vous souhaitez partager cet appel à d'autres lecteurs, n'hésitez pas ! Vous pouvez envoyer votre réponse à info@francobelge.news. Merci d'avance et à la semaine prochaine !

Beste lezer,

Elke week verzamelen we voor u het nieuws uit de grensstreek, vertalen het en presenteren het in deze gratis, tweetalige nieuwsbrief. Uit statistieken kunnen we wel afleiden welk nieuws u waardeert en wat u minder vaak aanklikt. Maar we moeten elkaar nog beter leren kennen, vindt u ook niet?

Volgende week verschijnt het 50ste nummer van Francobelge.news. Daarin zouden we U graag presenteren. U, onze dierbare lezer. Daarom deze oproep: stuur ons een paar lijnen tekst met wat uitleg over wie u bent en waarom u deze nieuwsbrief leest. En als u een oproep heeft voor de andere lezers is die ook welkom! U mag uw reactie sturen naar info@francobelge.news. Alvast dank en tot volgende week!

Saskia, Jean-Luc, Magalie, Heleen en Bart

francobelge.news

SOCIETE - SAMENLEVING


CULTURE - CULTUUR


MOBILITE - MOBILITEIT

ESPACE - RUIMTE
ECONOMIE